İspanya'nın Tarihi


İspanya'nın tarihine baktığımızda, İ.Ö. yaklaşık 800'lü yıllarda İber Yarımadası olarak ilk yerleşimlerin izlerine rastlanmıştır. İber Yarımadası İ.Ö. 11.yüzyıldan sonra Fenikeliler, Yunanlılar ve Kartacalılar tarafından sömürgeleştirilmiştir.

İ.Ö. 218 yılında Romalılar bölgeye yerleşmiş ve buralarda tiyatrolar, eserler ve tapınaklar inşa ederek kentler kurmuşlardır. Roma İmparatorluğu’nun İ.S. 5.yüzyılın başında çökmesiyle birlikte, kuzeyden Vizigotlar bölgeye hükmetmiştir. Sonraki dönemlerde Vizigotların Kuzey Afrika’dan gelen Mağribilere karşı mağlubiyeti neticesinde 8.yüzyılda İber Yarımadası hemen hemen bütünüyle Mağribilerin hakimiyei altına girmiş ve burada Avrupa’nın tek büyük Müslüman bölgesi olan Endülüs uygarlığı hüküm sürmüştür. Endülüs medeniyeti, döneminde matematik, coğrafya, astronomi ve şiir alanlarında büyük ilerleme kaydetmiştir. Endülüslerin tarihi kenti Cordoba, 9 ve 10.yüzyıllarda Avrupa’nın en önemli kenti olmuştur.

11.yüzyıldan sonra ise kuzey bölgelerinde bulunan Hristiyan krallıklar, Endülüs’ü ele geçirmeye çalışmıştır. Bu dönemde, 1469 yılında, Aragonlu Fernando ile Kastilyalı Isabel’in evliliği ile İspanya birleşmiştir.


Fernando ve Isabel, 1492 yılında son Mağribi krallığı olan Granada’yı ele geçirmiş, aynı yıl, ünlü kaşif Kristof Kolomb da Amerika’yı keşfederek İspanyol fetihlerine önayak olmuştur. Sonraki dönemlerde, Habsburg hanedanı bu zenginlikleri savaşlarda tüketmiştir ve sonrasında İspanya, yüksek enflasyon ve dinsel baskılarla birlikte gerileme dönemine girmiştir.

19.yüzyıldaki Napolyon istilası ve İspanya’nın Amerikan kolonilerini yitirmesi ile gerileme dönemi daha çok hız kazanmış, 19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın başındaki politik kararsızlıklar ile birlikte İspanya 1920'li yıllarda diktatörlüğe, sonrasında 1930’lu yıllarda ise iç savaş ve sonrasında cumhuriyete dönmüştür. General Franco, bu dönemde 1975 yılındaki ölümüne kadar ülkede baskıcı bir yönetim sürdürmüştür. General Franco döneminden sonra ise İspanya demokratik bir ülke olmuştur.İspanya Çok Satan Turlarİspanya ile ilgili ilginizi çekebilecek diğer sayfalarımız...


İspanya Tatil ve Gezi Rehberi - Dünya'nın en popüler tatil ve gezi ülkelerinden birisi olan İspanya hakkında rehber...